گربه ماهی راه رونده (کت آفریقایی)

یکی از انواع گربه ماهی های آب شیرین است که از اکسیژن هوا برای تنفس استفاده می کند.
اصولا" موطن این گربه ماهی آسیای جنوب شرقی است.
اگرچه در زبان انگلیسی با نام گربه ماهی راه رونده معروف است، راه رفتنش
بیشتر شبیه نوعی لولیدن و خزیدن مارگونه است و از باله های سینه ای اش به
عنوان پا استفاده می کند.
این ماهی معمولا" در آبهای آرام و اغلب راکد مثل دریاچه ها - مرداب ها -
نهر ها و رودخانه ها یا آبگیرهایی که موقتا" ایجاد شده اند و ممکن است خشک
شوند زندگی می کند که اگر این اتفاق بیفتد، مهارت راه رفتن این حیوان به
کمکش می آید و او به طرف منبع دیگری که مملو از آب باشد حرکت می کند.
طول بدن گربه ماهی راه رونده حداکثر به حدود 30 سانت (یک فوت یا بیشتر)
خواهد رسید و بدنی کشیده دارد. باله های پشتی و مقعدی این گربه ماهی تا
دمش امتداد دارد و دارای چندین سبیل و ریش حساس است.
پوستش فاقد پولک اما پوشیده از مواد لیز و لزجی است که از این ماهی هنگامی که خارج از آب است محافظت می کند.

تفاوت نر و ماده را در تصویر می بینید.

آبی که این ماهی به آن رغبت نشان می دهد، بین 10 تا 28 درجه سانتیگراد است.
در وحش، رژیم طبیعی غذایی این گربه ماهی، همه چیز خواری است مثل ماهی های کوچک، نرم تنان و سایر بی مهرگان و نیز علف های هرز آبی.
همانطور که ذکر شد این ماهی، بومی آسیای جنوب شرقی است و در مالزی -
تایلند - شرق هند - سری لانکا - بنگلادش - برمه - اندونزی - سنگاپور و
برونئو یافت می شود.
احتمالا" این گربه ماهی برای اولین بار در فیلیپین شناخته شده است.